Tietosuojaseloste

Käytämme asiakkaiden antamia henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakas voi poistaa yhteystietonsa milloin tahansa lähettämällä poistamispyynnön yhteydenotto-lomakkeella.

Verkkokaupan sivuilla on käytössä Google-kävijäseurantateknologia asiakaskäyttäytymistietojen keräämiseksi markkinointia ja palvelun optimointia varten. Tietojen avulla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä eikä käyttäjätietoja.

Palvelua koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki 523/1999, 10§ ja 24§)

Rekisterinpitäjä

TeeLeidi Oy Y-2617654-9

Tikkutehtaantie 2
40800 Vaajakoski

info@teeleidi.fi
044 5555 900

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anne Savela

rekisterin nimi
Sähköiset yhteydenotot -tietokanta, kanta-asiakkaat -rekisteri

henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on vastaanottaa sekä tarvittaessa tallentaa myöhempää käyttöä varten sähköiset yhteydenotot verkkopalvelusta. Henkilötietojen käsittelyn peruskäyttötarkoituksia ovat verkkokauppatilausten käsittely ja arkistointi, kanta-asiakashallinta sekä muu asiakasyhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely.

rekisterin tietosisältö
Käytössä oleva rekisteriversio sisältää henkilötiedot, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä.

Emme säilytä rekisterissä tarpeettomia tietoja.

säännönmukaiset tietolähteet
Hakijan henkilötiedot perustuvat hakijan itsensä antamiin tietoihin, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, vaan niitä käsitellään ainoastaan TeeLeidi Oyn:n myynnissä, tuotannossa sekä hallinnossa.

rekisterinsuojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

tarkastusoikeus
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti

muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi. Kieltoilmoitus tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköiseti.